Göteborg Västerås
Göteborg | Västerås
 
 
Vi är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyreshus i mer än 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och är en betydande aktör på båda orterna. Sammanlagt har vi ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.
Uppdaterad information om covid-19
Uppdaterad information gällande covid-19: På grund av att Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av...
Copyright © 2021 - Bostjärnan AB
All rights reserved.