Göteborg
Våra fastigheter
Väster
Våra tre fastigheter ligger mellan hamnkvarteren i Klippans kulturreservat och Slottskogen.
Genuina göteborgskvarter med en spännande mix av invånare.
Copyright © 2022 - Bostjärnan AB
All rights reserved.