Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet December 2020
COVID INFO
Vi hoppas att ni alla mår bra under rådande omständigheter! Vi hoppas även att vi så snart som möjligt skall kunna återgå till ett normalt liv, men till dess ber vi er att hålla koll här på vår hemsida för uppdateringar om hur vi på Bostjärnan arbetar under pandemin. Om ni har några frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att höra av er till oss på 031 – 18 94 37.


KÄLLARE VÄVSTOLSGATAN 4
Efter synpunkter i de enkäter vi gör vart tredje år har vi ett pågående projekt där vi under ett antal år går över och målar källare i våra fastigheter. Turen har nu kommit till Vävstolsgatan 4 och ni som bor i denna fastighet har kanske redan stött på målaren i källaren.
 

FREDÅSGATAN 8 - PORTTELEFON
Då vi, i enkät samt i diverse samtal med er som bor i fastigheten, har fått önskemål om att låsa porten in till gården till Fredåsgatan 8 har vi, tillsammans med grannfastigheterna, bestämt att detta skall göras. Grannfastigheterna kommer inte att ha samma system som Bostjärnan, men ni kommer att få taggar som fungerar även till deras portar samt till sophanteringen. Arbetet med lås på vår port mot Fredåsgatan är beställt och kommer att utföras så fort elektrikerna har möjlighet under 2021.

 
WADMANSGATAN 6 - GRUNDFÖRSTÄRKNING
Vi har under en längre tid planerat att grundförstärka fastigheten på Wadmansgatan 6. Detta arbete är nu nästan upphandlat och kommer troligtvis att påbörjas efter jul- och nyårshelgerna. Arbetet innebär att 249 pålar skall ner till berg under fastigheten och det kommer under ett antal månader innebära störningar och stök i fastigheten. Det kommer även innebära att cykelrummet kommer att stängas av under perioder. Ni kommer få mer information om arbete, tidplan, cykelhantering, etc. så fort upphandlingen är helt klar och vi har fått slutgiltig tidplan.

 
PARKERINGSPLATSER
Från och med 1 januari 2021 ändrar vi vår policy angående uthyrning av lediga parkeringsplatser. Istället för att, som tidigare, ha en separat kö för uthyrning av parkeringsplatser och gå efter boendetid vid tilldelning så får ni registrera er som sökande av parkeringsplats på vår hemsida. Det kommer även främst att vara kötid som räknas vid tilldelning av parkeringsplatser.


JULKLAPPAR OCH SOPHANTERING
I julklappstider händer det att våra sopkärl blir överfulla. Här hoppas vi att ni dels tar ert miljöansvar dels hjälper våra fastighetsskötare att hålla ordning i soprum och sopnedkast. Vi ber er därför att vika ihop, sortera och ta med allt emballage till närmaste återvinningsstation för förpackningar. Kartonger och stora papperssäckar förorsakar stopp i sopnedkastet och fyller våra sopkärl – låt oss slippa det! Beträffande julgranar så hör av er till fastighetsskötarna innan ni kastar ut densamma.
 

BRANDFILT SOM JULGÅVA
Vi brukar varje år i december påminna er om brandsäkerhet och så även i år. I år vill vi göra det på ett litet speciellt sätt med en julgåva till er från oss! Det innebär att ni med detta informationsbrev får en brandfilt som julklapp från oss. Vi hoppas att ni hänger upp brandfilten på lämpligt ställe och sedan aldrig behöver använda den!

Som vanligt så ber vi er att testa brandvarnaren och se till att den sitter uppe! Fungerar den inte, även om ni bytt batteri, så hör genast av er till fastighetsskötarna. Vi ber er även att hålla trapphus, källare och vindar fria från saker – alla dörrmattor på insidan av dörren, inga barnvagnar i trapphusen, inga egna blommor i fönster i trapphus, ordning och reda på vindar och i källare, etc.

Det är dessutom viktigt att vara försiktig med levande ljus och principer såsom ”Den som tänt ett levande ljus ansvarar också för att ljuset släcks” – alternativt, ”Sist ut ur rummet släcker ljuset” är bra att göra till rutin. En uppmaning från räddningstjänsten är även att dra ur laddare till mobil o.d. från vägguttaget när den inte används.


JULGÅVA
I år har vi, utöver brandfiltar till våra hyresgäster, valt att skänka både vår tanke och julgåva till insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg samt till vårdavdelningen för barn som drabbats av cancer på Västerås Sjukhus.
 

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!


Från oss på Bostjärnan
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.