Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet Mars 2021
HYRESFÖRHANDLING GÖTEBORG/MÖLNDAL 2021
Hyresförhandlingarna för 2021 är ännu inte klara och vi aviserar därför oförändrad hyra för andra kvartalet. Eventuell hyreshöjning under andra kvartalet debiteras retroaktivt.


TRAPPSTÄDNING HISINGEN
Rolf och Inger, som har städat i många av våra fastigheter väldigt länge, har bestämt sig för att arbeta lite mindre och kommer därför inte längre att städa i fastigheterna på Hisingen utan endast ansvara för fastigheterna i Johanneberg och Mölndal. Vi tackar Rolf och Inger för det arbete de gjort på Hisingen och från och med den 1 april kommer dessa fastigheter att städas av Göteborgs Service Partner. Göteborg Service Partner sköter idag även gården och soprummen på Ullmansgatan och Douglasgatan.
 

ÖCKERÖGATAN 1
Många av er på Öckerögatan 1 har under en längre tid hört av er till oss antingen direkt eller via enkäter angående att ni skulle vilja ha renoverat badrummet. Då badrummen i de flesta lägenheterna är dåliga och vi dessutom har haft en del problem med avloppen i fastigheten så har vi börjat fundera på att göra i ordning badrummen samtidigt som vi då gör ett stambyte både i kök och badrum. Vi är än så länge väldigt tidigt i planeringsfasen och vet ännu inte hur arbetet skall utföras och vad det innebär för er. För att få en bättre uppfattning av hur arbetena skulle kunna utföras, hur de påverkar respektive lägenhet och hur slutresultatet skulle kunna bli så kommer vi under slutet av maj troligtvis påbörja arbetet med att göra en provlägenhet i fastigheten. Då vi kommit lite längre i planeringen så kommer ni att få mer information och vi kommer även försöka få till en dialog för att få mer information om vad ni anser att vi bör ha med i planeringen.

 
WADMANSGATAN - GRUNDFÖRSTÄRKNING
Grundförstärkningen av byggnaden på Wadmansgatan 6 fortlöper i stort sett enligt tidplan då de ligger lite före tidplan vad gäller borrning av hål men lite efter vad gäller själva pålningen. I nästa vecka kommer de troligtvis att påbörja arbetet även inne i grannfastigheten på Wadmansgatan 8 och detta kan komma att innebära att det tidvis kommer att stå en del sopkärl ute på gatan.

 
FARLIGT AVFALL
Snart är det dags för Farligt-avfalls-bilens vårtur. Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat mindre farligt avfall när bilen kommer till ditt område! Passa även på att lämna återanvändbara saker du inte längre behöver såsom t.ex. kläder, porslin eller fungerande lampor till Björkåfrihets insamlingsbil som följer med på de flesta av Farligt-avfalls-bilens turer! Schemat för Farligt-avfallsbilen samt när Björkåfrihets insamlingsbil följer med finns på följande hemsida www.goteborg.se/farligtavfallbilen. Vill du ha en kopia av schemat istället så hör av dig till oss på kontoret på telefonnummer 031-18 94 37.


Vi på Bostjärnan önskar Er alla en trevlig vår!
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.