Göteborg
Våra fastigheter: Hisingen
Guldpokalsgatan 1 A-C
Ett trevånings stenhus med butiker i bottenplan. Ligger vid Wieselgrensplatsen med ett brett utbud av shopping, dagligvaruaffärer och service. Snabba, lättillgängliga kommunikationer med spårvagn och buss gör läget centralt i Göteborg.
Copyright © 2021 - Bostjärnan AB
All rights reserved.