Göteborg
Om Bostjärnan
Företagets historia
Bostjärnan är ett familjeföretag och vi har förvaltat egna hyreshus i över 50 år. Vi finns i Göteborg och Västerås och har sammanlagt ca 1 600 bostadslägenheter samt en hotell- och kontorsfastighet.

2019 fyller vår verksamhet i Västerås 50 år och i samband med jubiléet har en skrift tagits fram som är ett tids- och minnesdokument över företagets historia och viktiga händelser under årens lopp.
Filer att ladda hem:
Copyright © 2020 - Bostjärnan AB
All rights reserved.