Göteborg
Om Bostjärnan
Affärsidé
Hyra ut prisvärda bostäder och producera efterfrågad service till kunderna i bolagets hyresfastigheter i Göteborg och Västerås. Verksamheten fokuserar på långsiktig god ekonomisk tillväxt med kompetenta medarbetare under ständig utveckling.
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.