Göteborg
Om Bostjärnan
Kvalitétspolicy
Visa ansvar, punktlighet och respekt i våra kontakter med kunderna. Varor och tjänster som tillförs fastigheterna skall balansera mellan livslängd och pris så att vi når en kundnöjdhet inom ramen för interna mål.  

Kvalitetspolicyn innebär att vi kontinuerligt arbetar med förädling av våra hus och utomhusmiljöer under sunda ekonomiska villkor. Det medför att våra lägenheter är mycket prisvärda. Som hyresgäst ska du kunna känna dig trygg i ditt boende hos oss. Vi lägger dessutom stor vikt vid att hålla en servicenivå som står i proportion till vad som efterfrågas av dig som hyresgäst. 

Vi är stolta innehavare av Kvalitets- & miljöcertifikatet FR 2000.
 
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.