Göteborg
Om Bostjärnan
Nöjd Kund Index

Era åsikter är mycket viktiga för oss. I Göteborg genomförde vi vår första kundundersökning 2007 och i Västerås gjordes den första gången 2010. Sedan dess har undersökningen genomförts vart tredje år på båda orterna och är ett mycket viktigt verktyg i vår verksamhet. Era svar är till  stor hjälp i vårt arbete att förvalta Ert boende. Vi är intresserade av hur Ni ser på Ert boende, den service Ni får, vad Ni tycker om de förbättringar som gjorts samt vad Ni har för önskemål framöver. Ju högre svarsfrekvens desto bättre uppfattning får vi om vilka åtgärder Ni önskar. Vi hoppas därför att ni tar er tid och fortsätter att engagera er i dessa undersökningar.
  

Sammanställning av den senaste kundenkäten som genomfördes hösten 2022 finner Ni nedan.

Arkiv:
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.