Göteborg
Om Bostjärnan
FR 2000 certifikat
Vi är stolta innehavare av Kvalitets- & miljöcertifikatet FR 2000. Sedan december 2004 är vi på Bostjärnan Kvalitets- & miljöcertifierade enligt FR 2000. Det tog oss mer än tre års enträget arbete att nå fram till detta åtråvärda mål. FR 2000 är ett verksamhetssystem som Företagarnas Riksorganisation har tagit fram. Vårt kvalitets- och miljöarbete har skett utifrån en branschanpassad version för organisationen Fastighetsägarna. Varje år låter vi utföra en extern revision av systemet vilket hjälper oss att ständigt säkerställa och utveckla kvalitén i vårt arbete och våra rutiner i vardagen.
 
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.