Göteborg
För hyresgästen
Brandskyddsarbete

Livsviktig utrymningsväg

Trapphusen är en livsviktig utrymmningsväg. Vi arbetar kontinuerligt med brandskyddsronder för att öka tryggheten och säkerheten i våra fastigheter. Vi kontrollerar alla gemensamma utrymmen och åtgärdar eventuella brister. Det är absolut förbjudet att ställa barnvagnar eller andra brännbara saker i trapphus. Röken från en barnvagn som brinner, består till stor del av textilburen plast, fyller snart ett trapphus med både giftig och tät rök. Vänligen respektera detta för Er egen och dina grannars säkerhet. Trapphuset är oftast Räddningstjänstens väg in vid eventuell brand i fastigheten.

 

Brandvarnare i Er lägenhet

Brandvarnare skall finnas monterade i samtliga lägenheter hos oss. Om Ni inte har en brandvarnare monterad i Er lägenhet vänligen kontakta Er fastighetsskötare för hjälp med montering av en brandvarnare. Det är viktigt att Ni kontrollerar funktionen regelbundet på brandvarnaren, detta gör Ni genom att hålla testknappen intryckt tills brandvarnaren tjuter till. Om den inte tjuter kan det vara dags att byta batteri eller brandvarnare. Om batteriet börjar blir dåligt varnar brandvarnaren genom ett litet pipljud. Observera att brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas vid avflyttning.
                                                                                                                                            

Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.