Göteborg
För hyresgästen
Källsortering

Med anledning av att vi erhållit en del önskemål om utvidgad källsortering i respektive fastighet vill vi informera om vår syn på detta. Vi är ett långsiktigt fastighetsbolag och vill även se miljöarbetet på lång sikt dvs. det viktigaste är inte att kunna visa snabba resultat av hur duktiga vi är på att sortera (vilket politiker inom miljöområdet önskar) utan det viktigaste är slutmålet.

 

Med anledning av detta anser vi att, istället för sortering av samtliga fraktioner i varje fastighet, bör det byggas kompletta återvinningsstationer vid strategiska platser som vid mataffärer, bensinstationer, m.m.

 

På detta sätt kommer transporterna att minska radikalt. Istället för att ett flertal olika fordon skall hämta respektive avfallsfraktion vid varje fastighet tar ni som konsument med er emballage m.m. då ni går eller åker och handlar eller tankar. Detta blir efter ett tag en vana och vi tror även att detta kan inbjuda till lite protester mot den svenska emballagehysterin. På detta sätt lägger vi över en del av miljöarbetet på er konsumenter och vi tror att detta är långsiktigt rätt för miljön.

 

Vid byggnation av ovanstående återvinningsstationer kan även producenterna ta sitt ekonomiska ansvar för de pengar som ni, som konsumenter, redan betalar till dem för återvinning vid inköp av vissa varor. Om vi erbjuder sortering av fraktioner som faller under producentansvaret kommer ni som konsumenter att få betala två gånger dvs. dels vid köp av varan dels på hyresavin.

 

Med hänvisning till ovanstående har vi i våra fastigheter som mål att ha endast tre stycken avfallsfraktioner bestående av ”Komposterbart”, ”Tidningar och broschyrer” samt ”Restavfall”.

Farligt avfall

Det är väldigt viktigt att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. I bilagan nedan finns information om vad som klassas som farligt avfall samt information om vart du kan lämna ditt farliga avfall. Ett av alternativen är Farligt avfall-bilen som vi skriver mer om nedan också.

Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen kör en tur på våren och en på hösten. Ni hittar ert närmsta stopp på: www.goteborg.se/farligtavfallbilen. Där finns även mer information om vad ni kan lämna. Ni kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer Farligt avfall-bilens turschema. 

 

Om ni har några synpunkter avseende källsortering är Ni välkomna att kontakta oss på mail goteborg@bostjarnan.se alternativt tel. 031-18 94 37.

 

 

 

Filer att ladda hem:
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.