Göteborg
För hyresgästen
Informationsbladet
HYRESFÖRHANDLING 2023
Förhandlingsarbetet mellan parterna Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är klart för Göteborg  och Mölndal och uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 3,72 procent för våra fastigheter i Göteborg och 3,9 procent för fastigheterna i Mölndal. Samtliga hyreshöjningar gäller fr.o.m. 1 april 2023. Den retroaktiva hyreshöjningen kommer för Göteborg att läggas på hyresavierna för juli, augusti och september och för Mölndal på hyresavierna för juni och juli. Den nya hyran framgår av hyresavierna.

 
AKTIVBO – SAMMANFATTNING FRÅN KUNDENKÄTEN
Vi håller för tillfället på att sammanställa en sammanfattning av svaren från enkäten vi gjorde hösten 2022 för att ni skall kunna se vad ni som bor hos oss tycker om oss och ert boende. Vi hade hoppats att kunna skicka med sammanfattningen med detta infoblad, men då den ännu inte är riktigt klar så kommer den att komma i ett separat utskick. Vi ber om ursäkt att det tar lång tid innan ni får återkoppling från enkäten, men tackar er återigen för er hjälp med denna enkät. För oss är det väldigt värdefull information och vi hoppas att ni inte tvekar att höra av er om det är något som ni skulle vilja göra oss medvetna om angående er boendemiljö eller den service vi tillhandahåller.
 

WADMANSGATAN 6 – ARBETEN I B-UPPGÅNGEN
På Wadmansgatan 6 så håller vi på att planera för att bygga om den översta lägenheten mot gården i B-uppgången (1 rok). Anledningen till detta är att varje lägenhet skall ha två utrymningsvägar och då Räddningstjänsten inte längre använder den gårdshävare de haft för att nå upp till högt belägna gårdslägenheter fungerar inte längre fönster som utrymningsväg för den översta lägenheten mot gården. Vi behöver därför ordna ytterligare en utrymningsväg till denna lägenhet. För att lösa detta kommer vi att slå ihop den översta lägenheten med vinden samtidigt som vi delar av B-uppgångens trapphus i två olika brandceller. Detta innebär att man kommer att utrymma den översta lägenheten antingen genom trapphuset i B-uppgången eller via vinden till trapphuset i A-uppgången. Samtidigt som vi gör dessa arbeten kommer vi bland annat även att byta avloppsstammar till de andra lägenheterna om 1 rum och kök som ligger under aktuell lägenhet. Vi återkommer med mera information om detta när vi vet exakt när arbetena kommer att påbörjas.

 
NOBELGATAN 27 – RENOVERING AV TAKTERRASS/UTEPLATS
Vi har dels genom enkäten som vi gör vart tredje år och dels direkt från er hyresgäster fått önskemål och påpekanden angående utemiljön kring fastigheten på Nobelgatan 27. Vi har under våren upphandlat en renovering av takterrassen utanför entréerna med ett företag som heter Utetjänst. De kommer att påbörja arbetena redan vecka 24 och beräknas vara klart vecka 27. Vi hoppas att arbetena skall gå så smidigt som möjligt och att detta skall förbättra utemiljön och trivseln i fastigheten.

 
FREDÅSGATAN 8 - VENTILATION
Fastighetsskötarna har nu varit inne i samtliga lägenheter och gjort en inventering för att se hur det är med plats kring elementen. Fiskebäcks Byggnads AB kommer nu att planera in arbetet med att ordna nya tilluftsventiler till samtliga lägenheter. Dessa kommer troligtvis att hamna mellan fönster och element eller vid sidan av elementen beroende på vilken lägenhet ni bor i. Fiskebäcks Byggnads AB kommer att lappa upp eller kontakta er då de vill komma in i lägenheterna för att göra arbetet. Troligtvis kommer detta att ske efter semestrarna.

 
ORUSTGATAN 6 – VIND OCH TAK
Arbetena med att återställa tak, vind och fastigheten i övrigt efter bränderna på Orustgatan 6 börjar nu bli klara. Vi räknar med att vi inom ett par veckor kommer att kunna byta cylindrar så att ni som har vindsförråd på Orustgatan 6 återigen kan börja använda dessa.
 

ÖCKERÖGATAN 1 – RENOVERINGAR
På Öckerögatan 1 pågår renoveringarna för fullt. F-uppgången är förhoppningsvis klar innan midsommar och rivning i G-uppgången påbörjas i dagarna. Under renoveringen av G-uppgången kommer Fiskebäcks Byggnads AB att ställa byggbodar på gräsmattan på baksidan. Vad gäller ventilation så kommer aggregaten till fläktrummen att lyftas in via taket och preliminärt så kommer detta att göras under vecka 27. Vad gäller radiatorventiler till elementen så kommer dessa att bytas i samtliga lägenheter där det inte gjorts (dvs. i alla lägenheter med undantag av A-uppgången och halva B-uppgången) under sommarmånaderna innan det blir kallt och vi återkommer med information om detta. I källaren pågår diverse arbeten med rörstråken och inkopplingar och så fort dessa arbeten är klara hoppas vi kunna få lite ordning vad gäller källarförråden. Vad gäller källardörrar etc. så kommer detta ske efter sommaren. Under vecka 28, 29 och 30 kommer Fiskebäcks bygg inte vara på plats. Det kan dock vara några av de hantverkare som arbetat i övriga trapphus som kommer att vara på plats.


INSAMLING AV MATAFVALL
I vissa av våra fastigheter tycker vi att insamlingen av matavfall har blivit sämre och vi skulle vilja påminna er alla om att sortera ut ert matavfall. Om ni behöver nya påsar till matavfallet och ni inte vet var i fastigheten de finns så hör av er till fastighetsskötarna. Vad gäller Öckerögatan så har vi insett att de flesta korgar för matavfallspåsar försvann i samband med renoveringen och vi har beställt nya från Kretslopp och Vatten som ni kommer att få inom kort.
                                    

ÖPPETTIDER OCH VIKARIER UNDER SOMMAREN
Liksom de tre senaste somrarna får våra ordinarie fastighetsskötare hjälp av Robert Olsson under sommaren. Vad gäller öppettider så kommer vi att ha liten bemanning på kontoret så därför ber vi er för säkerhets skull att alltid att ringa oss på 031-18 94 37 innan ni besöker oss under sommaren. Vi kommer att försöka att alltid ha växeln öppen som vanligt mellan 8:00 – 16:00 med lunchstängt mellan 12:00-13:00. Skulle det vara så att vi behöver ändra detta vissa dagar så kommer vi informera på vår hemsida. Fastighetsskötarna nås som vanligt på telefon 031 – 25 08 24.

 
MATCHVÄRD GAIS – ÖSTER
Reservera tisdagen den 3 oktober kl. 19:00 2023 till att se fotboll på Gamla Ullevi. För att erhålla biljetter ombedes ni att senast den 15 september ringa kontoret på tel. 031-18 94 37 alternativt mejla till kontoret på goteborg@bostjarnan.se. Vi kommer därefter att i god tid innan matchen leverera biljetterna till er lägenhet.


Vi på Bostjärnan önskar Er alla en härlig sommar!
Arkiv:
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.