Göteborg
För hyresgästen
Felanmälan
Vårt mål är att du skall vara en nöjd kund hos oss och att lägenheten och dess utrustning skall fungera till din fulla belåtenhet. Trots förebyggande insatser från oss är det ofrånkomligt att det ibland uppstår fel och brister som måste ordnas, en del saker omedelbart medan andra kan anstå några dagar för att åtgärdas under mera planerade och rationella förhållanden.

På Mina sidor här på vår hemsida kan du anmäla fel som inte är akuta samt följa dina felanmälningar. För att göra en felanmälan behöver Ni logga in på Mina sidor - klicka här. Mina Sidor kan laddas ner som en Web App också. En instruktion om hur man gör detta finns längst ner på denna sidan.

Vid akuta fel ska du kontakta din fastighetsskötare direkt. För information och kontaktuppgifter till din fastighetsskötare vänligen se nedan för respektive ort.

Göteborg/Mölndal
Fastighetsskötarteamet som har ansvar för skötsel och åtgärder av felanmälningar i ditt bostadsområde är Mikael Svensson, David Frantzich och Rickard Bergsten. 

Du felanmäler fel och brister enligt följande:

Felanmälan
För ej akuta felanmälningar vänligen gör en felanmälan via Mina sidor här på vår hemsida.

Akut felanmälan (dagtid vardagar)
Vid akuta fel som måste åtgärdas omgående (vid fara för person eller fastighet), vänligen ring fastighetsskötarna direkt på telefon 031–25 08 24.

Akuta fel under jourtid (ej ordinarie arbetstid) samt låsjour
Under jourtid förmedlas endast anmälningar av sådana fel som absolut inte kan vänta med åtgärd till nästföljande arbetsdag (vid fara för person eller fastighet) samt låsjour. Akut felanmälan görs till Securitas fastighetsjour på telefon 010–470 53 00. Den här tjänsten skall enbart utnyttjas i nödfall och då avse fel som under inga omständigheter kan anstå till normal arbetstid.

Skadedjur och ohyra
För information om skadedjur och ohyra vänligen klicka här.

Du hittar även information från fastighetsskötarna på anslagstavlan i ditt trapphus.


Solna
I Solna är det Fastighetsskötsel AB som ansvarar för trappstädning, fastighetsskötsel och åtgärder av felanmälningar.

Du felanmäler fel och brister enligt följande:

Felanmälan
För ej akuta felanmälningar vänligen gör en felanmälan via Mina sidor här på vår hemsida.

Akut felanmälan (dagtid vardagar)
Vid akuta fel som måste åtgärdas omgående (vid fara för person eller fastighet), vänligen ring Fastighetsskötsel AB direkt på telefon 010-20 70 350.

Akuta fel under jourtid (ej ordinarie arbetstid) samt låsjour
Under jourtid förmedlas endast anmälningar av sådana fel som absolut inte kan vänta med åtgärd till nästföljande arbetsdag (vid fara för person eller fastighet) samt låsjour. Akut felanmälan görs till Securitas fastighetsjour på telefon 08 - 657 77 20. Den här tjänsten skall enbart utnyttjas i nödfall och då avse fel som under inga omständigheter kan anstå till normal arbetstid.

Har ni synpunkter på trappstädningen eller skötseln av fastigheten så ska ni i första hand göra en felanmälan eller höra av er till Fastighetsskötsel AB direkt. Är det något i deras arbete som inte fungerar trots påpekan skall ni dock alltid höra av er till oss!

Trygghet och störningar (under ej ordinarie arbetstid)
Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar ni Svenska Störningsjourens larmcentral på telefon 08-568 214 00 där ni har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombudsmän/väktare.

Skadedjur och ohyra
För information om skadedjur och ohyra vänligen klicka här.

Du hittar även information om fastighetsskötseln på anslagstavlan i ditt trapphus.
Filer att ladda hem:
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.