Göteborg
För hyresgästen
Lägenhetsbyte
En hyresgäst får inte byta sin lägenhet utan hyresvärdens samtycke.

Hyresgästen måste bevisa att det finns beaktansvärda skäl för ett lägenhetsbyte.

De vanligaste slagen av beaktansvärda skäl är följande:
  • Ändrade familjeförhållanden.
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden.
  • Ändrade förhållanden pga. studier eller arbetsplatsens läge.
  • Väsentligt förbättrad bostadsstandard.
En förutsättning för att samtycke skall kunna ges är att det inte finns anledning att ifrågasätta hyresgästens uppgifter om skälet för bytet.

Så här ansöker Ni om byte:

Vänligen ladda ner blanketten här nedan och fyll i och skicka den till Bostjärnan.

Bifoga följande:
  • En kopia av bytespartens nuvarande hyreskontrakt
  • Gällande personbevis för både sig själv och bytespart
  • Kopia av anställningsavtal för bytesparten
Handläggningstiden är ca 4-6 veckor.


Nedan finns även ett informationsblad om de nya reglerna för andrahandsuthyrning och byten.
Filer att ladda hem:
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.