Göteborg
För hyresgästen
Andrahandsuthyrning

Hyresvärden måste alltid kontaktas för att man ska få tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ansökan inkl. intyg som styrker skälet till andrahandsuthyrningen samt kopia av tecknat andrahandskontrakt skall lämnas in. Skriv in i det tecknade andrahandskontraktet Er emellan att kontraktet inte gäller förrän hyresvärden godkänt uthyrningen. I normalfallet beviljar vi andrahandsuthyrning för ett år i taget men detta beror på skälet till uthyrningen.

 

  • En andrahandshyresgäst får ej överta kontraktet. 
  • Tänk på att det är förstahandshyresgästen som är ansvarig för att hyran betalas, för lägenhetens skick och för att inga störningar förekommer.
  • En hyresgäst som utan godkännande hyr ut i andra hand kan förlora sitt kontrakt.

 

Vänligen klicka på länken nedan för ansökningsblankett. Skall Ni vistas utomlands krävs även en fullmakt och finns som bilaga nedan med.

För samboprövning krävs ett intyg om provsamboende som finns att ladda ner nedan.

Nedan finns även ett informationsblad om reglerna kring andrahandsuthyrning och byten som började gälla i oktober 2019.

Filer att ladda hem:
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.