Nyheter
Aktuellt i Västerås!
31/01/2018

2018 års hyror i Västerås är klara
Nu har överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2018. Hyrorna kommer att höjas med 1 % och höjningen gäller from 1 februari 2018. Då vi redan aviserat första kvartalet kommer höjningen för februari att tas ut retroaktivt på hyran för april och höjningen för mars kommer att tas ut retroaktivt på hyran för maj månad.

Takbyte på Spantgatan 17
Under vecka 11 påbörjas arbetet med omläggning av yttertaket på Spantgatan 17. Även takfönstren kommer att bytas ut. Arbetet utförs av Peab.

Takbyte på Violstigen 6
När arbetet på Spantgatan 17 är avslutat, kommer även yttertaket på Violstigen 6 att läggas om. Peab utför arbetet.

Låsbyten på V. Stohagen
Vi kommer att byta ut låssystemen på Köpingsvägen 55-69 samt Spantgatan 6, 10, 17-21. Arbetet utförs av Lundkvist Lås.

Säkerhetsdörrar på Humlegatan 33-35
Under april kommer vi att ersätta de befintliga lägenhetsdörrarna med säkerhetsdörrar för ökad trygghet och ljudisolering. Peab utför arbetet.

 

Copyright © 2019 - Bostjärnan AB
All rights reserved.