Nyheter
Inför valet - hyresgäster är missgynnade!
29/08/2018
Inför valet i september kan det finnas anledning att fundera på, och kanske också fråga era politiker om, varför boende i hyresrätt är missgynnat i jämförelse med bostadsrätt och egna hem? Staten bidrar med i genomsnitt 1000 kr i månaden (ca 30 mdr kr) till de boende i varje bostadsrättslägenhet och egna hem i form av skattereduktion för ränteavdrag. För en nybyggd bostad rör det sig om 2000 – 3000 kr i skattesubvention. Någon motsvarande skattelättnad finns inte för de som bor i hyresrätt. Varför kan man verkligen undra, inte minst utifrån andra statistiska uppgifter som säger att bostadsrättsinnehavare och villaägare genomsnittligen har högre inkomster än de som bor i hyresrätt!?Copyright © 2019 - Bostjärnan AB
All rights reserved.