Nyheter
Gåva till Ukraina!
07/03/2022
Vi på Bostjärnan har valt att skänka en gåva till UNCHR för att stödja hjälparbetet i Ukraina. UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.

Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.