Västerås
För hyresgästen
Informationsbladet September 2022
Hej på dig,

Hösten tar tag om oss och det blir mörkare på kvällarna och med det lite kallare, dock får vi hoppas på en fin höst med fin färgprakt i träd och buskar och gärna lite hög luft och blå himmel. Hösten är den svåraste tiden då det gäller värmereglering, förhållandevis varma dagar och kalla nätter och lite fuktig luft på det. Regleringsmässigt är det mycket enklare med ute temperatur som inte varierar så kraftigt under dygnet utan håller sig konstant. Vi får en del samtal om detta och det är viktigt att veta att rumstemperaturen mäts i det som kallas ”vistelsezon” och det är en meter upp från golv och en meter in från yttervägg och därmed inte på golv eller i fönstersmyg.

 
Vi vill veta vad du tycker om oss och ert boende
Ni har nyligen fått en enkät från AktivBo och vi hoppas att ni svarar på denna då era åsikter är mycket viktiga för oss och hjälper oss i vårt arbete att förvalta ert boende. Förra gången som vi gjorde undersökningen så var det vår avfallshantering och utemiljö som fick flest negativa åsikter och tätt efter det trapphusstädningen. Avfallsfrågan är hanterad med att vi idag kan erbjuda dig som kund en sortering med sju fraktioner med minskat miljöavtryck som följd. Utemiljön var övervuxen och är kraftigt urtunnad med både buskar och träd, detta för att trädgården ska bli hanterbar. Vi har kommit en lång bit på vägen med vår engagerade personal men vi har en bit kvar och jobbar vidare med frågan. Vidare så kommer vi att ta hand om våra lekplatser och förbättra dessa.

Som en extra morot så kommer vi att lotta ut en gratis månadshyra till en av er som svarat på enkäten innan sista svarsdatum. Denna lottning görs av AktivBo och baseras på numret på enkäten, vilket innebär att era svar fortfarande är anonyma.


Utomhusmiljö
Vi har under sommaren gjort en stor satsning på vår utomhusbelysning med att byta samtliga stolparmaturer till nya fina ledarmaturer som förbrukar ca 25% el av vad de gamla gjorde men med mycket bättre ljus och detta för att öka tryggheten på gårdarna.
 

Trapphusen skall vara tomma
Om du har saker i trapphuset så ta bort det och förvara det i din lägenhet eller i närmaste cykelrum. Vi kommer konsekvent att ta bort allt som står i trapphusen framöver och ställa det i närmaste cykelrum. Kort sagt framkomligheten är livsviktig!

 
Infobrev
Avslutningsvis så vill jag ta tillfället i akt och berätta att vi framgent kommer att distribuera detta brev digitalt och då till din email adress. För att du ska kunna ta del av denna information så är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter på vår hemsida alternativt så tar du kontakt med vårt kontor så lägger vi in din mailadress. Infobrevet finns också publicerat på vår hemsida.


Med vänlig hälsning

Håkan Andreasson med personal

Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.