Västerås
Våra fastigheter: Hammarbacksvägen & Stohagen
Hammarbacksvägen 18 A-F
Våra fastigheter på Hammarbacksvägen ligger i omedelbar anslutning till ett naturskönt skogsområde med motionsspår och idrottsplaner. Det finns flera förskolor och grundskolor i närområdet. En av stadens äldsta pizzabutik ligger på gaveln i ett av våra trevåningshus i området.

Fastigheten stamrenoverades 2005, med nya badrum, säkerhetsdörrar och ventilation.
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.