Västerås
Våra fastigheter: Hammarbacksvägen & Stohagen
Hammarbacksvägen 19 A-C
Våra fastigheter på Hammarbacksvägen ligger i omedelbar anslutning till ett naturskönt skogsområde med motionsspår och idrottsplaner. Det finns flera förskolor och grundskolor i närområdet. En av stadens äldsta pizzabutik ligger på gaveln i ett av våra trevåningshus i området.

Fastigheten stamrenoverades 2009, med nya badrum, säkerhetsdörrar och ventilation.
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.