Västerås
Våra fastigheter: Hammarbacksvägen & Stohagen
Nybyggevägen 17 A-C
Vår fastighet på Nybyggevägen ligger i omedelbar anslutning till ett naturskönt skogsområde med motionsspår och idrottsplaner. Det finns flera förskolor och grundskolor i närområdet. En av stadens äldsta pizzabutik ligger på gaveln i ett av våra trevåningshus i området.
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.