Västerås
Våra fastigheter: Hammarbacksvägen & Stohagen
Köpingsvägen 69 A-B
På Köpingsvägen hittar Ni våra fastigheter i Västra Stohagen. Härifrån är det ett uppfriskande promenadavstånd (ca 1 km) till stadens populäraste badanläggning, Lögarängsbadet, som ligger i direkt anslutning till Mälaren. Våra två- och trevåningshus ligger vackert inbäddade i uppvuxen utomhusmiljö som skyddar mot insyn från närliggande cykel- och gatustråk.
Copyright © 2024 - Bostjärnan AB
All rights reserved.