Västerås
Om Bostjärnan
Komplett uthyrningspolicy
Vi på Bostjärnan strävar efter att våra hyresgäster ska trivas i sina lägenheter och med oss som hyresvärd. Det bästa för oss är nöjda kunder som stannar kvar länge!

Uthyrning sker dels internt till våra befintliga kunder dels till externa sökanden. Vad gäller internbyten inom företaget prioriterar vi dem som bott länge hos oss och skött sig - trogna och bra kunder ska gynnas! För att bli aktuell för ett internbyte så krävs generellt ett förstahandskontrakt hos oss; att hyresgästen bott i lägenheten i minst två till tre år; har betalt hyran samt skött lägenheten väl och fungerat tillsammans med grannarna. 

Både interna och externa intresseanmälningar görs via ”Mina Sidor” på Bostjärnans hemsida. För uthyrning av studentlägenheterna i Västerås använder sig Bostjärnan av Bostad Västerås.

Både vid intern och extern förmedling arbetar vi efter en gemensam uthyrningspolicy och denna finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

1. Rätt person i rätt lägenhet för långsiktigt boende
Vi anser att nöjda hyresgäster som trivs i sina lägenheter, med sina grannar och i det hus där de bor skapar en tryggare och trivsammare boendemiljö. Med detta i åtanke lägger vi stor vikt vid valet av ny kund.

Vi väljer först och främst kunder som vi tror skall trivas och bo länge hos oss. Sedan ser vi gärna att det finns både studerande, yrkesarbetande och pensionärer i huset samt att det är en blandning av ensamstående, par och barnfamiljer. Våra kunder ska ha sitt permanenta boende hos oss.

Detta innebär att vi är noga med att sökandes önskemål stämmer väl överens med lägenhetens och urvalsprofilens specifikationer. Detta gäller bl.a. läge, storlek, hyra, standard, diverse tillval som t.ex. balkong, antal personer som ska bo i lägenheten, etc.

Då vi anser att det är otroligt viktigt att våra hyresgäster trivs hos oss erbjuder vi aldrig en visning utan att innan ha pratat med den sökande för att stämma av dennes önskemål, syn på boende samt framtidsplaner.

2. Vi vill ha skötsamma hyresgäster som visar hänsyn
Trivseln i våra hus är viktig. Detta innebär att en hyresgäst hos oss ska vara skötsam, kunna leva tillsammans med andra i ett flerbostadshus och visa hänsyn. Även här är det personliga samtalet innan visning viktigt och vi är alltid med vid visning av lägenheter för att träffa eventuellt blivande kund. Dessutom vill vi ha referenser från eventuell tidigare hyresvärd. Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring när Ni flyttar in hos oss.

3. Våra hyresgäster ska klara av att betala hyran
Som potentiell hyresgäst måste Ni visa att Ni klarar av att betala hyran. Ni ska ha fast inkomst från tjänst eller pension. Studiemedel som inkomst accepteras för vissa typer av lägenheter. Försörjningsstöd accepteras som regel inte som inkomst med undantag av speciella fall såsom t.ex. sociala kontrakt. Era inkomster ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. De krav vi ställer på inkomst varierar beroende på storlek och typ av lägenhet, men generellt sett så kräver vi inkomst på tre gånger hyran. För studenter och sociala kontrakt kan en mindre inkomst accepteras.

Vi accepterar inte oreglerade skulder eller betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas alltid innan visning av lägenhet. Även här görs undantag vid t.ex. sociala kontrakt.
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.