Västerås
Om Bostjärnan
Miljöpolicy
Erbjuda kunderna en god boendemiljö genom att ställa miljökrav på all förvaltnings-, byggnads- och rivningsverksamhet i våra fastigheter. Se till att energi- och vattenförbrukningen präglas av resursminimering samt ta hand om förvaltningens restprodukter på ett sätt som präglas av kretsloppstänkande. Informera och med hjälp av praktiska insatser bidra till att även  våra kunder känner miljöansvar.  

Miljöpolicyn innebär att vi prioriterar en ekologiskt varaktig utveckling och alltid försöker medverka till en sund resurshållning.  

Vi är stolta innehavare av Kvalitets- & miljöcertifikatet FR 2000.
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.