Västerås
För hyresgästen
Lägenhetsunderhåll
Bostjärnan har under en lång tid tillämpat ett aktivt lägenhetsunderhåll vilket inneburit att vi med ca 10-12 års intervall har skickat ut förfrågan till respektive hyresgäst om de önskar få utfört underhållsrenovering, dvs. målning och tapetsering och ibland även byte av golvmattor.

Eftersom många hyresgäster avstår att få underhållet utfört blir det ofta prioriterat att utföra detta underhåll i samband med omflyttning eller när ny hyresgäst flyttat in. Det här har fått till följd att vi ibland kommer i otakt och har svårt att hinna med att utföra underhållet som vi aviserat genom utsända förfrågningar.

Vi har därför beslutat att inte längre gå ut med sådana förfrågningar. Vi skall istället lägga fokus på att planera in underhållet för Er som själva tar initiativ och hör av Er till oss och verkligen vill ha underhållet utfört.

Hoppas med det att vår precision i planeringen skall bli bättre. Vi gör alltså ingen ändring av själva principen för när underhåll kan ske utan tillämpar fortfarande samma intervaller och gör bedömningar utifrån det verkliga behovet. Vänligen kontakta oss om Ni önskar få lägenheten underhållsrenoverad, så gör vi en bedömning.
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.