Västerås
För hyresgästen
Pågående projekt

Rotrenovering Gideonsberg

Under senare delen av våren så startades  ROT projekt på Violstigen 4 och Hästhovsgatan 16 startas med källararbeten och fönsterbyte under hösten och efter trettonhelgen -23 så börjar vi med lägenheterna, vi kommer även att bygga 3 lägenheter på vinden. I Hästhovsgatan 18 startar vi med källararbeten och fönsterbyte vår -23 och lägenheterna höst -23. Vår entreprenör är Totalbyggen, husen uppdateras med nya stammar, badrum, kök, hallar, säkerhetsdörrar.
Allmänt så får husen nya fönster, nymålad fasad, nya tvättstugor, passagesystem, projektet beräknas vara klart Maj resp höst  -23

Fasadrenovering Hammarby 

Bostjärnan fortsätter arbetet med att renovera fasader och byta fönster och nu är det dags för Hammarbacksvägen 18 och vi startar i Augusti -22, detta projekt är nu klart det som återstår till våren är återställning av rabbater och till viss del gräsmatttor.


Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.