Västerås
För hyresgästen
Pågående projekt
Nyproduktion på Gideonsberg

I augusti satte vi spaden i jorden för vår första nyproduktion. Aros Bygg & Förvaltning kommer att uppföra två triangelformade huskroppar om totalt 54 lägenheter i storlekarna 1-4 rok. Våra hus kommer att ligga i korsningen Gideonsbergsgatan/Smalbäcksgatan på gamla Gideonsbergsskolans område. Inflyttning beräknas till början av 2019. Detta är en del av kv. Kungsljuset där även HSB ingår. Totalt blir det 14 triangelformade flerbostadshus och 6 triangelformade parhus på området samt att gamla skolan byggs om.

Takbyte på Spantgatan 17

Arbetet med omläggning av yttertaket på Spantgatan 17 samt byte av takfönstren är så gott som klart. Besiktning av arbetet pågår.

Takbyte på Violstigen 6

Omläggning av yttertaket på Violstigen 6 pågår och det är Peab som utför arbetet.

Låsbyten på V. Stohagen

Vi kommer att byta ut låssystemen på Köpingsvägen 55-69, Spantgatan 6, 10, 17-21. Arbetet utförs av Lundkvist Lås och kommer att påbörjas i slutet av maj/början på juni.

Säkerhetsdörrar på Humlegatan 33-35

Under april/maj kommer vi att ersätta de befintliga lägenhetsdörrarna med säkerhetsdörrar för ökad trygghet och ljudisolering. Peab utför arbetet.

Fönsterbyte samt målning av fasaden på Gideonsbergsgatan 3

Fönsterbytet startar i början av juni men redan nu under maj reser de byggställningarna och lagar putsen på fasaden. När fönstren är bytta och putsen lagad så kommer fasaden att målas om.
Copyright © 2019 - Bostjärnan AB
All rights reserved.