Västerås
För hyresgästen
Informationsbladet
Äntligen är våren i antågande och vårljuset med den. Då vi redan för några veckor sedan fick en liten försmak av vårvärmen kutade jag ut med sopkvasten och sopade vår trottoar på Domkyrkoesplanaden ren från grus. Strax därefter kom det första bakslaget med snö. Inte så klyftigt att sopa så tidigt men det kändes bra just då. Utan att låta som en meteorolog är det väl högst troligt att vi kan förvänta oss något eller några bakslag till innan våren är här på riktigt. Det bästa är därför att vi avvaktar ytterligare några veckor innan vi påbörjar vårsopningen. 

 Håkan Andreasson med personal     

 Nya rutiner gällande hyresavier och information

I förra informationsbladet berättade jag att vi kommer att röra oss mer och mer mot utskick av elektronisk information i stället för utskick av papperskopior. Anledningarna är tidsbesparing, miljöhänsyn och möjligheten att snabbare nå ut med information om något oförutsett händer.

För att detta skall fungera behöver vi er hjälp med att uppdatera vårt adressregister med era mejladresser. Vi ber er därför att registrera er på Mina sidor och på vår hemsida om ni inte redan har gjort det. På hemsidan hittar ni även annan information samt möjligheten att göra samt följa upp felanmälningar dygnet runt.

Från och med oktober innevarande år kommer vi inte längre att dela ut hyresavierna i pappersform. Hyresavierna kommer endast att finns att hämta alternativt att titta på på vår hemsida.

 E-faktura

Ni har väl inte missat att Bostjärnan kan erbjuda dig som hyresgäst möjligheten att betala hyran via e-faktura? Att betala hyresavierna med e-faktura sparar tid både för er och för oss och är dessutom skonsamt för miljön. Ni anmäler er till e-fakturatjänsten på er internetbank.

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna för år 2019 är nu klara. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har förhandlat fram en höjning på 2 % från och med den 1 februari. Hyreshöjningen kommer att justeras retroaktivt och fördelas på april och maj månads hyror. 

Parkeringar

Vad gäller parkeringar vill jag nämna att vi i skrivandets stund har ganska gott om vakanta parkeringar både med motorvärmare och utan. Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats är du välkommen att höra av dig till Tina, Linda eller Lena på tel nr 021-10 33 50.

Allmän inne och utemiljö

I tidigare informationsbrev har jag berättat om vårt städarbete gällande allmänna utrymmen. Kort sagt handlar det om att skapa en mer trivsam inomhusmiljö med städade utrymmen men likväl handlar det om att värna brandsäkerhet och framkomlighet.

Cyklar skall stå på anvisad plats. Inga saker får placeras i korridorer utan får bara förvaras i egna förråd. Saker som står i korridorer utanför förråd kommer att forslas bort.

I trapphus är det enligt brandskyddsregler/utrymningsregler inte tillåtet med dörrmattor eller förvaring av cyklar, barnvagnar eller liknande. Detta för att kunna säkerställa en eventuell utrymning om olyckan skulle vara framme.

Vad gäller utemiljön så kommer grusupptagning att utföras så snart vi bedömer att temperaturen håller sig på plussidan dygnet runt.

För att skapa en mer välvårdad utemiljö kommer vi i slutet av mars och med fortsättning in i april att beskära buskar. Till största delen handlar det om ett föryngringsarbete av buskaget. 

 Avfallshantering

Jag vill passa på att nämna att VAFAB (avfallsentreprenören) vid ett flertal tillfällen har framfört att matavfallskärlen innehåller avfall där plast förekommer. Ur miljösynpunkt är detta väldigt olyckligt då avfallet inte kan användas för biogastillverkning eftersom plasten förstör processen. Vänligen använd för ändamålet avsedd papperspåse.

Arkiv:
Copyright © 2019 - Bostjärnan AB
All rights reserved.