Västerås
För hyresgästen
Källsortering
Med anledning av att vi erhållit en del önskemål om utvidgad källsortering i respektive fastighet vill vi informera om vår syn på detta. Vi är ett långsiktigt fastighetsbolag och vill även se miljöarbetet på lång sikt dvs. det viktigaste är inte att kunna visa snabba resultat av hur duktiga vi är på att sortera (vilket politiker inom miljöområdet önskar) utan det viktigaste är slutmålet.

Med anledning av detta anser vi att, istället för sortering av samtliga fraktioner i varje fastighet så har vi under 2019-2020 byggt återvinningsstationer på strategiska platser inom vårt fastighetsbestånd vilket i sig betyder att du som kund kan ta en kort prommenad för att slänga ditt hushållsavfall fördelat på 7 olika fraktioner i stället för att tvingas ta bilen till återbruket.
För större avfall såsom möbler, kartonger, elektronik etc så är det fortfarande kommunens återbruk vid Hälla, Ängsgärdet, Bäckby och Stenby som gäller. 

På detta sätt kommer transporterna att minska radikalt. Istället för att ett flertal olika fordon skall hämta respektive avfallsfraktion vid varje fastighet tar ni som konsument med er emballage m.m. då ni går eller åker och handlar eller tankar. Detta blir efter ett tag en vana och vi tror även att detta kan inbjuda till lite protester mot den svenska emballagehysterin. På detta sätt lägger vi över en del av miljöarbetet på er konsumenter och vi tror att detta är långsiktigt rätt för miljön.

Vid byggnation av ovanstående återvinningsstationer kan även producenterna ta sitt ekonomiska ansvar för de pengar som ni, som konsumenter, redan betalar till dem för återvinning vid inköp av vissa varor. Om vi erbjuder sortering av fraktioner som faller under producentansvaret kommer ni som konsumenter att få betala två gånger dvs. dels vid köp av varan dels på hyresavin.

Med hänvisning till ovanstående har vi i våra fastigheter som mål att ha endast tre st. avfallsfraktioner bestående av ”Komposterbart”, ”Tidningar och broschyrer” samt ”Restavfall”.
Copyright © 2022 - Bostjärnan AB
All rights reserved.