Västerås
För hyresgästen
Sopsortering i våra " Molocker"
Du som bor hos Bostjärnan har möjlighet att sortera dina sopor i sju olika fraktioner för att belasta miljön minimalt.
De aktuella fraftionerna är.
  • Matrester
  • Plast 
  • Papp
  • Tidning
  • Metall 
  • Glas 
  • Restsopor 
Skrymande förpackningar, tv, batterier, elektronik, möbler etc tar inte vi emot utan där har du själv ansvaret att köra detta till kommunens återbruk på Ängsgärdet, Hälla, Bäckby och Stenby 

Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.